Otevřená data

Na této stránce najdete ke stažení vybraná data o Junáku - českém skautu jako organizaci a jejích členech. Data neobsahují žádné osobní údaje, jde o jen souhrnné údaje, případně data, která byla předem anonymizována.

V níže uvedené tabulce najdete otevřená data ke stažení. Jde o první, základní sadu údajů a postupně budeme zveřejňovat i další zajímavá data. Veškerá data jsou poskytována jako data sety v běžném formátu CSV (tabulky s textovými daty oddělovaná středníky).

Jednotky (obecně)

# Název Popis Aktualizace Ke stažení
J1 Počet jednotek Počet oddílů, středisek, okresů, krajů a ZvOJ v letech 2003 až 2019 18.4.2019 Stáhnout (CSV)
J2 Počet oddílů dle jejich typu Počet oddílů mladších členů, roverských kmenů, klubů rodinného skautingu a klubů Kmene dospělých v letech 2003 až 2019 18.4.2019 Stáhnout (CSV)

Jednotky (střediska a ZvOJ)

# Název Popis Aktualizace Ke stažení
S0 Počet členů ve střediscích a ZvOJ (a Svojsíkově oddílu) Počet registrovaných členů ve střediscích, ZvOJ a Svojsíkově oddílu (v součtu řádných celá organizace) v letech 2003 až 2019 (RegularMembers... = řádní+čestní členové; Members... = včetně hostujících z jiných jednotek) 18.4.2019 Stáhnout (CSV)
S1 Počet členů ve střediscích a ZvOJ (rok 2018) Počet registrovaných členů ve střediscích a ZvOJ v roce 2018 (RegularMembers... = řádní+čestní členové; Members... = včetně hostujících z jiných jednotek) 25.3.2018 Stáhnout (CSV)
S2 Počet členů ve střediscích a ZvOJ (rok 2017) Počet registrovaných členů ve střediscích a ZvOJ v roce 2017 (RegularMembers... = řádní+čestní členové; Members... = včetně hostujících z jiných jednotek) 25.3.2018 Stáhnout (CSV)
S3 Počet členů ve střediscích (rok 2016) Počet registrovaných členů ve střediscích v roce 2016 (dle jednotek a základní věkové struktury do 18 let, 18 až 26 let, nad 26 let a celkem) 27.6.2016 Stáhnout (CSV)
S4 Počet členů ve střediscích (rok 2015) Počet registrovaných členů ve střediscích v roce 2015 (dle jednotek a základní věkové struktury do 18 let, 18 až 26 let, nad 26 let a celkem) 27.6.2016 Stáhnout (CSV)
S5 Počet členů ve střediscích (rok 2014) Počet registrovaných členů ve střediscích v roce 2014 (dle jednotek a základní věkové struktury do 18 let, 18 až 26 let, nad 26 let a celkem) 27.6.2016 Stáhnout (CSV)

Jednotky (okresy, kraje a ústředí)

# Název Popis Aktualizace Ke stažení
V0 Počet členů ve VOJ a organizaci (roky 2003 až 2018) Počet registrovaných členů v okresech, krajích a celé organizaci v letech 2003 až 2018 (RegularMembers... = řádní+čestní členové; Members... = včetně hostujících z jiných jednotek) 25.3.2018 Stáhnout (CSV)
V1 Počet členů ve VOJ a roganizaci (rok 2018) Počet registrovaných členů v okresech, krajích a celé organizaci v roce 2018 (RegularMembers... = řádní+čestní členové; Members... = včetně hostujících z jiných jednotek) 25.3.2018 Stáhnout (CSV)
V2 Počet členů ve VOJ a roganizaci (rok 2017) Počet registrovaných členů v okresech, krajích a celé organizaci v roce 2017 (RegularMembers... = řádní+čestní členové; Members... = včetně hostujících z jiných jednotek) 25.3.2018 Stáhnout (CSV)
V3 Počet členů ve VOJ a roganizaci (rok 2016) Počet registrovaných členů v okresech, krajích a celé organizaci v roce 2016 (RegularMembers... = řádní+čestní členové; Members... = včetně hostujících z jiných jednotek) 25.3.2018 Stáhnout (CSV)

Jednotky (oddíly)

# Název Popis Aktualizace Ke stažení
O0 Počet členů v oddílech (roky 2009 až 2018) Počet registrovaných členů v oddílech v letech 2009 až 2018 (RegularMembers... = řádní+čestní členové; Members... = včetně hostujících z jiných jednotek) 25.3.2018 Stáhnout (CSV)
O1 Počet členů v oddílech (rok 2018) Počet registrovaných členů v oddílech v roce 2018 (RegularMembers... = řádní+čestní členové; Members... = včetně hostujících z jiných jednotek) 25.3.2018 Stáhnout (CSV)
O2 Počet členů v oddílech (rok 2017) Počet registrovaných členů v oddílech v roce 2017 (RegularMembers... = řádní+čestní členové; Members... = včetně hostujících z jiných jednotek) 25.3.2018 Stáhnout (CSV)
O3 Počet členů v oddílech (rok 2016) Počet registrovaných členů v oddílech v roce 2016 (RegularMembers... = řádní+čestní členové; Members... = včetně hostujících z jiných jednotek) 25.3.2018 Stáhnout (CSV)

Členové

# Název Popis Aktualizace Ke stažení
1 Počet členů Celkový počet členů organizaci v letech 2003 až 2016 27.6.2016 Stáhnout (CSV)
2 Příchozí nováčci (muži, ženy) Počet nováčků přicházejících do organizace dle věkových kategorií v letech 2015 a 2016 27.6.2016 Stáhnout (CSV)
3 Počet členů dle věkových kategorií (muži, ženy) Počet členů (celkem, muži, ženy) ve věkových kategoricích v celé organizaci v letech 2015 a 2016 27.6.2016 Stáhnout (CSV)
4 Počet členů dle věkových kategorií Počet členů ve věkových kategoricích (do 6 let, 6 až 11 let, ...) v celé organizaci v letech 2003 až 2016 27.6.2016 Stáhnout (CSV)
5 Počet členů dle výchovných kategorií Počet členů dle výchovných kategorií (benjamínek, vlče, světluška, ...) v celé organizaci v letech 2003 a 2016 27.6.2016 Stáhnout (CSV)

Ostatní

# Název Popis Aktualizace Ke stažení
1 Četnost přezdívek Četnost používaných přezdívek v rámci Junáka - českého skauta (celkově a v roce v roce registrace). 28.6.2016 Stáhnout (CSV)
1 Četnost přezdívek dle generací Četnost používaných přezdívek v rámci generací členů ve věku do 30 let, 30 až 60 let a nad 60 let (s členstvím kdykoli až od 2003 po součastnost). 28.6.2016 Stáhnout (CSV)