Otevřená data

Na této stránce najdete ke stažení vybraná data o Junáku - českém skautu jako organizaci a jejích členech. Data neobsahují žádné osobní údaje, jde o jen souhrnné údaje, případně data, která byla předem anonymizována.

V níže uvedené tabulce najdete otevřená data ke stažení. Jde o první, základní sadu údajů a postupně budeme zveřejňovat i další zajímavá data. Veškerá data jsou poskytována jako data sety v běžném formátu CSV (tabulky s textovými daty oddělovaná středníky).

Jednotky (obecně)

# Název Popis Aktualizace Ke stažení
J1 Počet jednotek Počet oddílů, středisek, okresů, krajů a ZvOJ v letech 2003 až 2019 18.4.2019 Stáhnout (CSV)
J2 Počet oddílů dle jejich typu Počet oddílů mladších členů, roverských kmenů, klubů rodinného skautingu a klubů Kmene dospělých v letech 2003 až 2019 18.4.2019 Stáhnout (CSV)

Jednotky (střediska a ZvOJ)

# Název Popis Aktualizace Ke stažení
S0 Počet členů ve střediscích a ZvOJ (a Svojsíkově oddílu) Počet registrovaných členů ve střediscích, ZvOJ a Svojsíkově oddílu (v součtu řádných celá organizace) v letech 2003 až 2019 (RegularMembers... = řádní+čestní členové; Members... = včetně hostujících z jiných jednotek) 18.4.2019 Stáhnout (CSV)
S6 Počet členů ve střediscích a ZvOJ (rok 2019) Počet registrovaných členů ve střediscích a ZvOJ v roce 2019 (RegularMembers... = řádní+čestní členové; Members... = včetně hostujících z jiných jednotek) 23.4.2019 Stáhnout (CSV)
S5 Počet členů ve střediscích a ZvOJ (rok 2018) Počet registrovaných členů ve střediscích a ZvOJ v roce 2018 (RegularMembers... = řádní+čestní členové; Members... = včetně hostujících z jiných jednotek) 25.3.2018 Stáhnout (CSV)
S4 Počet členů ve střediscích a ZvOJ (rok 2017) Počet registrovaných členů ve střediscích a ZvOJ v roce 2017 (RegularMembers... = řádní+čestní členové; Members... = včetně hostujících z jiných jednotek) 25.3.2018 Stáhnout (CSV)
S3 Počet členů ve střediscích (rok 2016) Počet registrovaných členů ve střediscích v roce 2016 (dle jednotek a základní věkové struktury do 18 let, 18 až 26 let, nad 26 let a celkem) 27.6.2016 Stáhnout (CSV)
S2 Počet členů ve střediscích (rok 2015) Počet registrovaných členů ve střediscích v roce 2015 (dle jednotek a základní věkové struktury do 18 let, 18 až 26 let, nad 26 let a celkem) 27.6.2016 Stáhnout (CSV)
S1 Počet členů ve střediscích (rok 2014) Počet registrovaných členů ve střediscích v roce 2014 (dle jednotek a základní věkové struktury do 18 let, 18 až 26 let, nad 26 let a celkem) 27.6.2016 Stáhnout (CSV)

Jednotky (okresy, kraje a ústředí)

# Název Popis Aktualizace Ke stažení
V0 Počet členů ve VOJ a organizaci (roky 2003 až 2019) Počet registrovaných členů v okresech, krajích (=VOJ) a organizaci jako celku v letech 2003 až 2019 (RegularMembers... = řádní+čestní členové; Members... = včetně hostujících z jiných jednotek) 23.4.2019 Stáhnout (CSV)
V4 Počet členů ve VOJ a organizaci (rok 2019) Počet registrovaných členů v okresech, krajích (=VOJ) a organizaci jako celku v roce 2019 (RegularMembers... = řádní+čestní členové; Members... = včetně hostujících z jiných jednotek) 23.4.2019 Stáhnout (CSV)
V3 Počet členů ve VOJ a organizaci (rok 2018) Počet registrovaných členů v okresech, krajích a celé organizaci v roce 2018 (RegularMembers... = řádní+čestní členové; Members... = včetně hostujících z jiných jednotek) 25.3.2018 Stáhnout (CSV)
V2 Počet členů ve VOJ a organizaci (rok 2017) Počet registrovaných členů v okresech, krajích a celé organizaci v roce 2017 (RegularMembers... = řádní+čestní členové; Members... = včetně hostujících z jiných jednotek) 25.3.2018 Stáhnout (CSV)
V1 Počet členů ve VOJ a organizaci (rok 2016) Počet registrovaných členů v okresech, krajích a celé organizaci v roce 2016 (RegularMembers... = řádní+čestní členové; Members... = včetně hostujících z jiných jednotek) 25.3.2018 Stáhnout (CSV)

Jednotky (oddíly)

# Název Popis Aktualizace Ke stažení
O0 Počet členů v oddílech (roky 2009 až 2019) Počet registrovaných členů v oddílech v letech 2009 až 2019 (RegularMembers... = řádní+čestní členové; Members... = včetně hostujících z jiných jednotek) 23.4.2019 Stáhnout (CSV)
O4 Počet členů v oddílech (rok 2019) Počet registrovaných členů v oddílech v roce 2019 (RegularMembers... = řádní+čestní členové; Members... = včetně hostujících z jiných jednotek) 23.4.2019 Stáhnout (CSV)
O3 Počet členů v oddílech (rok 2018) Počet registrovaných členů v oddílech v roce 2018 (RegularMembers... = řádní+čestní členové; Members... = včetně hostujících z jiných jednotek) 25.3.2018 Stáhnout (CSV)
O2 Počet členů v oddílech (rok 2017) Počet registrovaných členů v oddílech v roce 2017 (RegularMembers... = řádní+čestní členové; Members... = včetně hostujících z jiných jednotek) 25.3.2018 Stáhnout (CSV)
O1 Počet členů v oddílech (rok 2016) Počet registrovaných členů v oddílech v roce 2016 (RegularMembers... = řádní+čestní členové; Members... = včetně hostujících z jiných jednotek) 25.3.2018 Stáhnout (CSV)

Členové

# Název Popis Aktualizace Ke stažení
C1 Počet členů [skautIS]
(roky 2010 až 2019)
Celkový počet členek a členů organizace v letech 2010 až 2019 dle přesných dat registrace ve skautISu 23.4.2019 Stáhnout (CSV)
C2 Počet členů [veřejnost]
(roky 1991 až 2019)
Celkový počet členek a členů organizace v letech 1991 až 2019 - jak byla v jednotlivých letech zveřejňována a veřejně propagována 23.4.2019 Stáhnout (CSV)
C3 Příchozí nováčci
(roky 2015 až 2019)
Počet nováčků (celkem, muži a ženy) přicházejících úplně nově do organizace dle věkových kategorií v letech 2015 až 2019 23.4.2019 Stáhnout (CSV)
C4 Počet dle věkových kategorií [skautIS]
(roky 2003 až 2019)
Struktura členské základny dle věkových kategorií (do 6 let, 6 až 15 let, 15 až 18 let, 18 až 26 let, nad 26 let; děti, mládež, dospělí) odpovídající odevzdanému stavu registrace ve skautISu v rámci celé organizace v letech 2010 až 2019.
(pozor: v letech 2003-2009 jsou data zatížena chybou způsobenou převody ze starých nepřesných systémů)
23.4.2019 Stáhnout (CSV)
C5 Počet dle výchovných kategorií [skautIS]
(roky 2003 až 2019)
Struktura členské základny dle výchovných kategorií (benjamínek, světluška, vlče, skautka, skaut, ...) odpovídající odevzdanému stavu registrace ve skautISu v rámci celé organizaci v letech 2010 až 2019
(pozor: v letech 2003-2009 jsou data zatížena chybou způsobenou převody ze starých nepřesných systémů)
23.4.2019 Stáhnout (CSV)

Ostatní

# Název Popis Aktualizace Ke stažení
X1 Souhrn o počtech členů a jednotek [veřejnost]
(roky 1991 až 2019)
Kompletní přehled celkových počtů členek a členů organizace v letech 1991 až 2019 s rozdělením na děti a dospělé, členením na výchovné kategorie (v dostupných letech) a také s počty středisek, oddílů a oddílů mladších členů. (Pokud je v přehledu někde uvedena hodnota NULL, pak pro daný rok není v historických datech číslo k dispozici; pokud je uvedeno "---", pak v daném roce daná kategorie vůbec neexistovala.) Uvedené počty odpovídají souhrnným datům z registrace a jejich zpráv, jak byla v jednotlivých letech zveřejňována a případně i veřejně propagována 23.4.2019 Stáhnout (CSV)
X2 Četnost přezdívek Četnost používaných přezdívek v rámci Junáka - českého skauta (celkově kdykoli z období elektronické evidence; a dle registrovaných osob v roce 2019). 23.4.2019 Stáhnout (CSV)
X3 Četnost přezdívek dle generací (v roce 2016) Četnost používaných přezdívek v rámci generací členů ve věku do 30 let, 30 až 60 let a nad 60 let (s členstvím kdykoli až od 2003 po součastnost). 28.6.2016 Stáhnout (CSV)