skautIS přihlášení do aplikace

skautIS web

Vytvoření uživatelského účtu
K čemu se účet hodí?
Pokud se chcete přihlašovat na skautské weby (Skautská křižovatka, Teepek, Rovernet, ale i mnoho oddílových a střediskových webů), chcete pracovat ve skautISu a dostat se ke službám pro členy, ale také v případě, že chcete využívat některý ze vzdělávacích webů určených i veřejnosti (např. Buď připraven).
Jak účet založit?
Je to velmi jednoduché, stačí vyplnit povinné údaje ve formuláři a pomocí odkazu, který vám přijde na zadanou e-mailovou adresu účet aktivovat. Při registraci je nutné vyplnit pravdivé údaje. Zvláštní pozornost věnujte zadání e-mailové adrese - pokud nebude existovat, nebo v ní uděláte překlep, nebudete si moci svůj účet registrovat, neboť vám nedorazí aktivační e-mail. Stejně tak správně vyplňte datum narození - některé služby dostupné pomocí účtu jsou určené jen osobám určitého věku, případně dle věku nabízejí různé možnosti a výhody.
Ochrana osobních údajů
Vytvořením uživatelského účtu v systému skautIS dáváte souhlas se zpracováním osobních údajů dle zákona 101/2001 Sb. o ochraně osobních údajů, ke zpracovávání těchto údajů spolku Junák - český skaut, z. s. a jeho pobočným spolkům. Vaše údaje budou v bezpečí, slouží pouze pro zajištění služeb dostupných přes tento účet a nebudou poskytnuty žádným třetím osobám.
Zpracování osobních údajů členů organizace a účastníků skautských akcí se dále řídí podmínkami přihlášek a Směrnicí pro nakládání s osobními údaji. Základní pravidla pro nakládání se svým účtem do skautISu najdete v základním poučení k ochraně osobních údajů.